Polityka prywatności wraz z polityką plików cookies
Serwisu poloniainfo.net

wersja: 1.00, obowiązuje od 20.02.2016

 

§1

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności. Nasza Polityka prywatności dotyczy każdego odwiedzającego, Klientów i innych używających naszego Serwisu pod adresem internetowym: www.indexfirm.co.uk Składając zamówienie na jedną z naszych usług (nieodpłatną lub odpłatną) udzielasz zgody na przetwarzanie informacji osobistych lub przesłanych nam danych, zgodnie z aktualną treścią Polityki prywatności.

§2

Usługodawcą Serwisu pod adresem www.indexfirm.co.uk jest:
Ol-Sky Media Ltd.
Londyn ( wielka Brytania)
e-mail: reklama@indexfirm.co.uk
telefon: 07745325965

§3

Polityka prywatności została przyjęta w celu ochrony interesów naszych Klientów oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Naszym zadaniem jest ochrona informacji osobistych i danych. Jeżeli poprosimy o przekazanie wskazanej informacji lub danej podczas korzystania z Serwisu, to możesz być pewien, że jej przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką

 

§4

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie i zakresie. W przypadku wprowadzenia zmian do treści Polityki prywatności, zamieścimy je na stronie internetowej Serwisu, aby użytkownicy Serwisu byli na bieżąco informowani o zakresie, celu przetwarzania danych i informacji osobistych oraz w jakich przypadkach je ujawniamy podmiotom trzecim.
Przetwarzanie danych i informacji osobistych odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem angielskim, w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych z roku 1998 (implementacja Dyrektywy UE z roku 1995) oraz Dyrektywy UE odnośnie Ochrony Prywatności i Komunikacji Elektronicznej z roku 2003.
Respektujemy prawa autorskie oraz prawa właścicieli do znaków towarowych.

§5

Deklarujemy, że nigdy nie wykorzystujemy pozyskanych danych i informacji do bezprawnej działalności lub do czynności innych niż świadczenie usług, zarządzanie stroną internetową Serwisu lub wystawienie faktury.
Używamy zewnętrznych systemów płatności online jak PayPal, oferowanych przez Spółkę PayPal Europa z siedzibą w Luksemburgu. Systemy te używają zabezpieczonych zewnętrznych serwerów i systemów dla przeprowadzania transakcji oraz przetwarzają dane niezbędne dla realizacji płatności za usługi odpłatne. Wymiana informacji pomiędzy Serwisem a obsługiwanymi systemami płatności odbywa się wyłącznie dla celów płatności, reklamacji lub podobnych zdarzeń związanych z obsługą płatności.
Polityka prywatności PayPal znajduje się pod adresem:
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

§6

Deklarujemy, iż nigdy nie wykorzystujemy pozyskanych danych i informacji do rozsyłania niechcianej informacji handlowej.
Nigdy nie ujawniamy przetwarzanych informacji i danych osobom trzecim poza sytuacjami wyraźnie określonymi w prawie angielskim. Zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych i prywatności realizujemy procedury ochrony przetwarzania celem zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem.
Zabezpieczamy w sposób ciągły dane i informacje, które przetwarzamy w związku z funkcjonowaniem Serwisu, przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zniszczeniem lub utraceniem, stosując odpowiednie zabezpieczenia fizyczne, informatyczne i administracyjne z zastosowaniem protokołu szyfrującego SSL.
Wykorzystywanie adresów IP komputerów Klientów służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera Serwisu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisem.

§7

Strona internetowa Serwisu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe – jak Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli użyjesz takiego linka do opuszczenia strony internetowej Serwisu, to jednocześnie akceptujesz fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie możemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych oraz informacji osobowych, podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady ochrony prywatności.

§8

Osobie udostępniającej nam dane i informacje, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania ich, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§9

Używamy plików cookies. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na komputerze docelowym, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony internetowej, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej, systemu koszyka zakupów i innych podobnych. Cookie są używane wyłącznie przez używaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych z komputera docelowego lub zasobów użytkownika.
Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. Jest jednak możliwe ustawienie ich blokowania. My używamy cookies sesyjnych i trwałych, natomiast nie używamy cookies zawierających wirusy lub szkodliwe programy, albo kod.
Używamy Google Analytics i Google Adsense, systemów statystycznych lub reklamowych oferowanych przez Google, Inc. Są to najczęściej używane w Internecie systemy wspomagające tworzenie statystyk lub kampanie marketingowe. Podczas tworzenia statystyk odnośnie naszego Serwisu, systemy Google przesyłają dane do Google, Inc. Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/privacypolicy.html
Nie jesteśmy odpowiedzialni za działanie usług Google, Inc.

§10

Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z komputera docelowego, albo własnoręcznie, albo za pomocą używanej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, iż zablokowanie plików cookies będzie miało negatywne konsekwencje dla działania Serwisu.
Jeżeli uważasz, iż stosowanie plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki internetowej, aby ustawić pożądany poziom akceptacji cookies lub uniemożliwić zapisywanie listy odwiedzanych stron internetowych.